1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDFYazdıre-Posta

Merkez Hakem Kurulu

MERKEZ HAKEM KURULU

BAŞKAN
ERGUN YÜRÜR

BAŞKAN VEKİLİ
ADNAN UYGUN

SERHAN SABRİ HAMAT
EKREM DİNÇ
MUTLU BERİK
ORHAN ÖZELER
ERGUN AYDOĞAN

Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri
       MADDE
10-  – Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri;

a)U.I.PM’nin belirlediği müsabaka kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların konuyla ilgili yayınların en kısa süre içerisinde illere, kulüplere, antrenörlere, hakemlere ve gözlemcilere duyurulması ile uygulanmasını sağlamak,

b)Hakemlerin yetiştirilmesini sağlamak, klasmanlarını belirlemek ve terfi işlemlerini yapmak,

c)Federasyonca düzenlenen müsabakalarda hakemleri görevlendirmek,

ç)Ulusal hakem sınavı açmak ve durumu uygun olan hakemleri sınava çağırmak,

d)Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri gözlemci raporuyla değerlendirmek,

e)Hakemlerin yetişmesini sağlamak  ve klasmanını belirlemek,

f)Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatına göre suç sayılan davranışta bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak , idari tedbirleri almak gerektiğinde ceza kuruluna sevk etmek üzere yönetim kuruluna öneride bulunmak.

g)Hakemlerin gözlem raporları, bilgi fişleri, dosyalarının düzenli tutulmasını sağlamak,

ğ)Eğitim faaliyetlerinde her kademedeki hakem ve öğretici hakemlere görev vermek,

h)Yabancı ülkelerde düzenlenen resmi ve özel müsabakalara gönderilecek hakem, başhakem, öğretici hakem   isimlerini tespit etmek,

i)Öğretici hakemleri belirlemek,

j)İl hakem kurullarının çalışmalarını takip etmek, toplantılarına katılmak ve denetlemek,

k)İl hakem kurullarının itiraz ve başvurularını incelemek ve bir ay içerisinde karara bağlamak,

l)Federasyon ilgili birimleri ile koordine sağlayarak seminer düzenlemek ve gerekirse bu seminerlere uluslararası eğitici ve öğretici davet etmek üzere, yıllık plan ve programlar yapmak,

m)İl müdürlüklerinden gelen istekleri değerlendirerek hakem yetiştirmek üzere kurs ve seminer açılmasına karar vermek ve açılmasını sağlamak,

n)Açılacak kurs ve seminerlerde görev alacak öğretici hakemleri tespit etmek, eğitim programlarını ve eğitim dokümanlarını, sınav sorularını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

o)Hakemlerin yazılı başvurularını incelemek, karara bağlamak,

p)Yarışma teknikleriyle ilgili itirazlarda kesin karar vermek,

r)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak. 

s)Uluslararası hakemlerin her yıl isimlerini U.I.P.M’ye bildirmek,

casus telefon
casus telefon